Om Cadexa

Cadexa är åkeriet som tar hand om restmaterial åt företag, fastighetsägare och privatpersoner i Roslagen.

Cadexa ägs av Karlsviken Holding AB som under våren 2016 förvärvade åkeriet Samteks verksamhet i Norrtälje.

Med 20 anställda hyr Cadexa ut containrar, hämtar, sorterar och återvinner materialet på ett ansvarsfullt, hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Cadexa är entreprenör till Norrtälje kommun för hämtning av hushållsavfall.

Cadexa är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Cadexa har tillgång till 6 sopbilar för det kommunala uppdraget, tvåfacksbil för insamling av källsorterat och återvinningsbart material, specialbyggd tvättbil för spolning av sopkärl och rengöring av soprum, fyra lastväxlare för containerhantering och mindre flakbilar som passar bra för snabba uppdrag, utställning av kärl, hämtning av elskrot och miljöfarligt avfall.

För alla typer av lastväxlaruppdrag

För ett renare Roslagen

Egen sorteringsplatta

Sorteringsplatta med tillstånd från Länsstyrelsen för omhändertagande, mellanlagring och sortering återvinningsbart och farligt avfall.

Kontakta oss

Kärltvätt

Med egen kärltvättsbil kan vi komma till dig för att tvätta dina sopkärl eller ditt soprum.

Beställ kärltvätt

En bil, två fack för det sorterade materialet.

Hur kommer det sig att sopbilen blandar de källsorterade materialen i samma skåp?

Jo, skåpet är indelat i två fack. När vi hämtar glas så tömmer vi kärlen för färgat glas i det större facket och det ofärgade i det mindre. Nästa dag kan vi komma tillbaka och hämta plastförpackningar i det större facket och metallförpackningar i det mindre. En bil, en transport – två hämtade fraktioner.

Per Nordin

VD

Carin Jenninger

Säljare

Toker Hedin

Produktionsledare

Isabella Hilmersson

Orderadministration

Helen Andersson

Orderadministration

Karin Pettersson Sundholm

Orderadministration