Hushållsnära källsortering - för miljön skull

Vi levererar kompletta källsorteringsprogram till din samfällighet, bostadsrättsförening eller hyresfastighet. Tillsammans avgör vi vilka fraktioner och kärlstorlekar som passar bäst för er. Vi hämtar med fasta tider eller när ni bestämmer.

Minska sopberget genom att källsortera. Vi hjälper dig hela vägen från rådgivning och offert till fasta hämtningar på våra veckovisa turer eller hämtning när du behöver det.

Tjänster

Källsortering

Cadexa har ett komplett program för hushållsnära källsortering.
code

Containeruthyrning

Cadexa har containrar för lång- eller korttidsuthyrning. Vippor, rullflak och täckta containrar i storlekar från 6 till 35 m3
code

Hushållssopor

Vi hämtar hushållssopor på uppdrag av Norrtälje kommun.
code

Källsortering

Cadexa har ett komplett program för hushållsnära källsortering.

Källsorteringsprogram där hushållen i fastigheten, bostadsrättsföreningen eller samfälligheten tillsammans samlar återvinningsbara produkter som glas, plast, returpapper och kartong. Vi hämtar miljöfarligt avfall som batterier, lampor och småelektronik. Att minska mängden hushållssopor är bra för både miljön och ekonomin.

Sorteringsguide

Containeruthyrning

Cadexa har containrar för lång- eller korttidsuthyrning. Vippor, rullflak och täckta containrar i storlekar från 6 till 35 m3

Täckta vippor mellan 4 och 10 m3 som hyrs för längre tid och regelbundet töms på plats. Större rullcontainrar, öppna eller täckta i storlekar från 10 m3 till 35 m3 för lång eller korttidsuthyrning. Välj om du vill sortera själv eller överlåt till oss att sortera din blandade container. Vi ställer ut och hämtar enligt överenskommelse.

För privatpersoner har vi enkla lösningar med fast pris.

För bästa återvinningsgrad har vi egen sorteringsplatta.

Endast förbokade besök på sorteringsplattan i Häverö.

Sorteringsguide

Hushållssopor

Vi hämtar hushållssopor på uppdrag av Norrtälje kommun.

Vid frågor vänligen kontakta Norrtälje kommun på tel: 0176-71 000 eller kontaktcenter@norrtalje.se

Norrtälje Kommun

Om Cadexa

Cadexa är miljöföretaget i Roslagen som har resurser att ta hand om industriavfall och miljöavfall.

Cadexa är ett företag som tar hand om restmaterial åt företag, fastighetsägare och privatpersoner i Roslagen. Vi hyr ut containrar, hämtar, sorterar och återvinner materialet på ett ansvarsfullt, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.
Vi hjälper också fastighetsägare med källsorteringsprogram, tvättar sopkärl och soprum, hanterar farligt avfall och samlar in hushållssopor åt kommuner.

Vi arbetar med egen kompetent personal, egna fordon och egna anläggningar – För ett renare Roslagen.

Per Nordin

VD, CADEXA AB

Mer om källsortering

Vi uppdaterar ditt soprum till en komplett källsorteringsanläggning.

Minska sopberget genom att källsortera. Vi hjälper dig hela vägen från rådgivning och offert till fasta hämtningar på våra veckovisa turer eller hämtning när du behöver det.

assignment_turned_in Kontakta oss

Namn

E-postadress

Telefonnummer

Meddelande

Hyr en container

Vi har containrar i alla storlekar och ställer ut dem när och var du vill. Hyr för lång eller kort tid. Välj vilken fraktion du vill lägga i containern eller överlåt på oss att sortera.

Containermått

10 Kubiks rullflak

Längd                450                    cm

Bredd                 260                    cm

Höjd                   120                    cm

 

16 kubiks rullflak

Längd                450                    cm

Bredd                 260                    cm

Höjd                   170                    cm

 

20 kubiks rullflak

Längd                600                    cm

Bredd                 260                    cm

Höjd                   170                    cm

 

30 kubiks rullflak

Längd                600                    cm

Bredd                 260                    cm

Höjd                   240                    cm

 

35 kubiks rullflak

Längd                600                    cm

Bredd                 260                    cm

Höjd                   270                    cm

 

 

Liftdumper och Vippor

 

10 kubiks lyftdumpercontainer

Längd                400                    cm

Bredd                 200                    cm

Höjd                   150                    cm

 

9 kubiks Vippcontainer

Längd                400                    cm

Bredd                 200                    cm

Höjd                   210                    cm

 

6 kubiks Vippcontainer

Längd                320                    cm

Bredd                 200                    cm

Höjd                   160-180            cm

 

8 kubiks vippcontainer

Längd                380-400            cm

Bredd                 200                    cm

Höjd                   180-210            cm

assignment_turned_in Intresseanmälan

Namn

E-postadress

Telefonnummer

Önskat datum

21/8 2017

Fortsatt förtroende från Norrtälje kommun

Cadexa har vunnit upphandlingen om hämtning av hushållssopor i Norrtälje kommun.

Under våren har Norrtälje kommun upphandlat tjänster att hämta abonnenters hushållssopor. Cadexa har vunnit upphandlingen i de två distrikt där man sedan tidigare haft entreprenaden. Upphandlingen gäller för tiden 2018-01-01 till och med 2018-09-30.
18/4 2017

ISO9001 och 14001

Cadexa har av Intertek granskats och godkänts för ISO 9001 och 14001

8/2 2017

Nytt i Häverö

Komprimatorcontainrar installerade

För att minska miljöpåverkande transporter väljer Cadexa att komprimera återvinningsmaterial från källsorteringen. De sorterade returprodukterna samlas i särskilda containers med möjlighet att pressa ur luft för att spara volym och därmed minska antalet transporter.
8/1 2017

Vindskyddad arbetsplats

Nytt tält för sortering i Häverö!

På sorteringsplattan i Häver har ett nytt tält rests. Under tak kan Cadexas personal skyddade från väder och vind sortera elektronik och metall.